Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

W glebie nadzieja [ŚWIATOWY DZIEŃ GLEB]

W glebie nadzieja [ŚWIATOWY DZIEŃ GLEB]

Nadmierne eksploatowanie gleb ma niszczycielski wpływ na wiele dziedzin naszego życia. Bezpośrednio lub pośrednio podejmowane kroki mogą uchronić nas przed suszami, powodziami i niedoborami żywności. 

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Gleba magazynuje CO2, ale zmiana klimatu ją wykończy

Więcej CO2 ukrywa się pod powierzchnią ziemi, czyli w glebie niż w atmosferze i wszystkich drzewach. Najważniejszy i najpojemniejszy magazyn dwutlenku węgla ma kluczową rolę w całym ziemskim ekosystemie. Co ważne, ilość dwutlenku węgla, która może zostać uwolniona, zależy od rodzaju gleby. Gleby gruboziarniste (niskogliniaste) uwalniają trzy razy więcej węgla niż gleby drobnoziarniste (bogate w glinę).

Niestety, nawet gleba nie jest odporna na destrukcyjne skutki zmian klimatu. Nowe badania pokazują, że wraz ze wzrostem temperatury, z ziemi będzie uwalniane coraz więcej CO2. Jeśli przekroczymy próg ocieplenia o 2 ℃, do atmosfery może dostać się nawet 230 mld ton dwutlenku węgla! To ponad cztery razy więcej niż całkowite emisje Chin z ostatnich 100 lat! 

Jest to przykład „sprzężenia zwrotnego”, w którym globalne ocieplenie powoduje uwalnianie większej ilości dwutlenku węgla do atmosfery, dodatkowo przyspieszając zmiany klimatyczne. Jak zapobiegać tym zdarzeniom? Stosując np. odpowiednio dobrane, ekologiczne i zrównoważone formy rolnictwa. 

Rolnictwo regeneratywne

Rolnictwo regeneratywne, jak nazwa wskazuje, ma za zadanie regenerować gleby, a nie obciążać je np. poprzez stosowanie syntetycznych środków chemicznych, nawozów i pestycydów. Innym celem tej formy rolnictwa, jest przywrócenie różnorodności biologicznej oraz zwiększenie poziomu zatrzymywania wody w glebie. Wysuszone gleby nie są w stanie przyjąć odpowiedniej ilości wody, co może powodować wzmożone powodzie. Sama susza uniemożliwia także uprawianie roślin. 

Susza jest zjawiskiem naturalnym i wywołuje ją długotrwały brak opadów. Trzeba jednak rozróżnić susze, które powstają w wyniku naturalnych zjawisk w środowisku od tych, które są skutkiem działalności człowieka. Podwyższenie średniej temperatury powierzchni Ziemi, czyli ocieplenie klimatu, to skutek wielu ludzkich działań. Niedobory wody mają śmiertelne skutki dla wielu mieszkańców świata.     

Inną formą ekologicznego rolnictwa, jest rolnictwo biodynamiczne. Zobacz, czym się charakteryzuje:

W rolnictwie regeneratywnym kluczowe są  trzy proste zasady, które pomagają złagodzić skutki postępującej degradacji gleb. Po pierwsze: zachowanie stałej okrywy roślinnej – gleba powinna być jak najdłużej okryta roślinnością, i to zarówno roślinnością żywą, jak i resztkami roślinnymi  – wyjaśnia dr inż. Beata Studzińska, ekspert ds.upraw ekologicznych i dodaje:

Drugim czynnikiem, wpływającym na minimalizowanie strat węgla, jest optymalizowanie zabiegów uprawowych. Trzecia to zadbanie o różnorodność roślin w płodozmianie. Korzyści płynące z takich działań, to zwiększenie zawartości próchnicy, zatrzymywanie wody w glebie, tworzenie lepszych warunków dla wzrostu rośliny uprawnej, a w konsekwencji ograniczenie stosowania środków ochrony roślin i zmniejszenie liczby zabiegów uprawowych. Rolnictwo regeneracyjne pozwala zachować balans pomiędzy ekonomią – ważną dla rolnika a ochroną gleby i środowiska
.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.