Wodór będzie tańszy

Według najnowszego raportu Hydrogen Council koszt produkcji wodoru odnawialnego gwałtownie spadnie. W ciągu najbliższej dekady nawet o 60 procent. Przyczyni się do tego obniżenie kosztów wytwarzania i magazynowania energii z OZE i zwiększenie produkcji elektrolizerów, które są potrzebne do procesów elektrolizy. W prognozach zwraca się uwagę na Australię, która może zostać światowym liderem w rozwoju gospodarki wodorowej.

Z raportu wynika, że obecne technologie wodorowe do 2030 roku staną się konkurencyjne cenowo w stosunku do rozwiązań niskoemisyjnych. Oczywiście, potrzebne będzie do tego odpowiednie wsparcie, zarówno regulacyjne jak i finansowe z modelowaniem popytu włącznie.  

Fotowoltaika od Columbus Energy

O wsparciu pisze również agencja konsultingowa McKinsey, która zwróciła uwagę na kluczowe regiony, gdzie byłoby ono najskuteczniejsze. W tej kwestii wymienia między innymi Australię, zaś fundusze inwestycyjne wylicza na około 70 miliardów dolarów.  

Spośród 35 przeanalizowanych przypadków użycia wodoru na dużą skalę, w 22 może być najtańszym niskoemisyjnym rozwiązaniem na przykład w przemyśle stalowym i ogrzewaniu. I może pokonać rozwiązania oparte na paliwach kopalnych w 9 przypadkach użycia – na przykład w transporcie ciężkim i pociągach mówi Bernd Heid, starszy partner McKinsey & Company.

Choć raport Hydrogen Council jest bardzo optymistyczny co do wzrostu wartości wodoru, ostrożniejsze prognozy przedstawia Międzynarodowa Agencja Energii, która szczuje spadki kosztów produkcyjnych najmniejszego pierwiastka na poziomie 30 procent. 

Australia wodorowym liderem?

O dużym udziale Australii w energetyce wodorowej świadczy aprobata stanowych i federalnych ministrów energii dla Narodowej Strategii Wodoru, którą przygotował ich główny naukowiec, Alan Finkel. W jego pomyśle opracowano utworzenie funduszu o wartości 370 milionów dolarów na dotacje w tej dziedzinie. Problemem jest jednak fakt, że Australia może wyprodukować więcej wodoru, niż potrzeba popyt na eksport tego pierwiastka może pokryć samodzielnie nawet jedenastokrotnie tak wynika z analiz Instytutu Australii. 

Źródło: pv-magazine.com