Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Zielone miasta przyszłości już teraz. Apel do Premiera

Mateusz Morawiecki

Zielone miasta przyszłości już teraz. Apel do Premiera

Osiemnaście organizacji pozarządowych oraz dziesięciu prezydentów miast wystosowało dzisiaj list do Premiera. Nadawcy apelują o wsparcie finansowe dla inwestycji dotyczących rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego. Działania wpisywałyby się w plany zielonej odbudowy gospodarki po kryzysie spowodowanym pandemią.

BANER MOBILEB1
Reklama

Krajowy Plan Odbudowy

W rządzie trwają prace nad Krajowym Planem Odbudowy. Organizacje pozarządowe uważają, że jest to świetny moment na przypomnienie rządzącym, że dobrobyt obywateli zależy także od stanu środowiska. Jednym z warunków czystego i bezpiecznego dla zdrowia powietrza jest zeroemisyjny i przystępny cenowo transport.

Trudna sytuacja transportu

Restrykcje związane z pandemią silnie wpłynęły na kondycję finansową sektora usług przewoźniczych. Konieczność przewożenia mniejszej liczby pasażerów obniżyła przychody, natomiast obowiązek regularnej dezynfekcji pojazdów zwiększył wydatki. Jednocześnie komunikacja publiczna okazała się bardzo ważnym zasobem dla ludzi, których praca jest niezbędna dla funkcjonowania społeczeństwa i walki z koronawirusem – medyków, sprzedawców, farmaceutów. 

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Obecnie branża transportowa stoi przed dylematem zwiększania cen biletów lub ograniczania kursów – zarówno poza-, jak i wewnątrzmiejskich. Z tego powodu prezydenci miast oraz organizacje wzywają Premiera Mateusza Morawieckiego, aby przeznaczył środki finansowe na:

  • pomoc dla organizatorów systemów transportu publicznego w przezwyciężeniu finansowych konsekwencji COVID-19;
  • inwestycje w redukcję emisyjności i modernizację systemów transportu publicznego, które zagwarantują, że nowe i rozszerzone usługi będą obsługiwane przez pojazdy zeroemisyjne;
  • wsparcie miast w celu pilnego zwiększenia zarówno ilości, jak i jakości infrastruktury rowerowej i pieszej, poprzez wdrożenie środków nadzwyczajnych, z zobowiązaniem do uczynienia ich stałymi;
  • zwiększenie oferty alternatywnych środków transportu, w tym rowerów publicznych i rozwój węzłów multimodalnych.
CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Kto usłyszy apel?

Na portalu ClientEarth.org czytamy, że Polska ma otrzymać 18,9 mld euro na odbudowę gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa. Intencją Unii Europejskiej jest, aby naprawa przebiegała w zielonym duchu, zmierzającym do uczynienia świata bezpieczniejszym dla zdrowia. 

Adresatami apelu, poza Prezesem Rady Ministrów, są także:

  • Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury,
  • Jadwiga Emilewicz, Minister Rozwoju,
  • Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej,
  • Tadeusz Kościński, Minister Finansów,
  • Michał Kurtyka, Minister Klimatu,
  • Michał Woś, Minister Środowiska.

Mamy nadzieję, że apel spotka się z pozytywnym odzewem ze strony Premiera.

Pełną treść przeczytasz tutaj

Fot. Adam Guz / KPRM

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.