1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Co robiły polskie firmy dla zrównoważonego rozwoju? Nowy raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Co robiły polskie firmy dla zrównoważonego rozwoju? Nowy raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Co robiły polskie firmy dla zrównoważonego rozwoju? Nowy raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu

16 kwietnia br. podczas konferencji “Targi Idei ESG” odbyła się premiera 22. edycji corocznego raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W publikacji zaprezentowano 1046 praktyk realizowanych przez 266 firm. Raport jest największym w Polsce przeglądem dobrych praktyk rynkowych z obszaru zrównoważonego rozwoju. Które krajowe firmy prowadziły swoją działalność w najbardziej zrównoważony sposób?

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Nowości w raporcie FOB

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, największa i najdłużej działająca organizacja zajmująca się ESG i zrównoważonym rozwojem w kompleksowy sposób, od 2002 roku publikuje Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Jego główną część stanowi podsumowanie działań z zakresu ESG i zrównoważonego rozwoju, realizowanych przez firmy w roku poprzedzającym. Znajdziemy tam także przegląd najważniejszych wydarzeń i publikacji.

22. edycja raportu przyniosła kilka istotnych zmian. Liczbę praktyk, które może zgłosić dana firma ograniczono do pięciu. Nowością jest także możliwość przypisania dobrej praktyki do poszczególnych European Sustainability Reporting Standards (ESRS) – standardów raportowania wprowadzonych zgodnie z Corporate Sustainability Reporting Directive.

Raport obrazuje trendy i wyzwania ESG w działaniach firm w Polsce

Dobre praktyki zostały tradycyjnie podzielone na 7 obszarów, zgodnie z normą ISO 26000. W zestawieniu znajduje się 1046 dobrych praktyk realizowanych przez 266 firm. W zdecydowanej większości (75%) podmioty zgłaszające dobre praktyki to duże przedsiębiorstwa. 16% stanowią firmy średnie, a firmy małe i mikro to odpowiednio 7% i 2% reprezentowanych przedsiębiorstw.

Podobnie jak w poprzedniej edycji, także i w tym roku najwięcej działań zaprezentowanych w Raporcie dotyczy zaangażowania społecznego (418 dobrych praktyk), praktyk z zakresu pracy (249 dobrych praktyk) i środowiska (210 dobrych praktyk). Do mniej licznych należą obszary dotyczące praw człowieka (54 dobre praktyki), zagadnień konsumenckich (46 dobrych praktyk), uczciwych praktyk operacyjnych (37 dobrych praktyk) i ładu organizacyjnego (32 dobre praktyki).

Nowością w 22. raporcie była możliwość przypisania praktyki do poszczególnych ESRS. Najliczniejszą grupę stanowią działania związane z ESRS S1 – Właśni pracownicy (207 dobrych praktyk), następnie ESRS S3 – Społeczności dotknięte (163 dobre praktyki) oraz ESRS E1 – Zmiana klimatu (84 dobre praktyki).

– Ostatni rok przyniósł dużą dynamikę w obszarze odpowiedzialnego biznesu, zwłaszcza w odniesieniu do napływu nowych regulacji. Jednym z kamieni milowych było przyjęcie przez Komisję Europejską zestawu ESRS. Opublikowano także kolejne akty delegowane do tzw. Taksonomii UE. Ubiegły rok upłynął również pod znakiem intensywnych prac nad CSDDD. Firmy w Polsce, nie tylko ze względu na falę nowych regulacji, dostrzegają konieczność strategicznego podejścia do zrównoważonego rozwoju oraz korzyści wynikające ze zrównoważonej transformacji. To kierunek, w którym podążaliśmy – jako środowisko skupione wokół FOB – od wielu lat. Obecne trendy są zarówno szansą, jak i wyzwaniem. Aby im sprostać, potrzebujemy zaangażowania i wielostronnej współpracy, do której niezmiennie zapraszamy – podkreśla w słowie wstępnym do Raportu Maria Krawczyńska-Kaczmarek, członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Polska firma jako przykład odpowiedzialnego działania

Jedną z firm, która znalazła się w raporcie, był Columbus Energy. Spośród 5 dobrych praktyk Columbus, które uwzględniono w raporcie FOB, 3 dotyczą środowiska, a 2 zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. Do obszaru środowiskowego zaliczono następujące projekty: Zielone Świadectwa, czyli certyfikaty wydawane przez Columbus i opracowane przez Carbon Footprint Foundation, potwierdzające ilość zredukowanych emisji CO2 dzięki inwestycji w OZE, a także wyjątkowe wydarzenia: szczyt klimatyczny Carbon Footprint Summit 2023 – Efekt Motyla oraz konferencję TEDx Nadwiślańska St. Do obszaru zaangażowania społecznego zakwalifikowano kampanię naszej redakcji i fundacji Carbon Footprint Foundation – „All you need is… OZE”, której partnerem technologicznym był Columbus, oraz podpisaną przez Spółkę deklarację poparcia dla starań Krakowa, aby uzyskać neutralność klimatyczną do 2050 roku – tzw. Pakt dla klimatu.

– Już trzeci rok z rzędu Forum Odpowiedzialnego Biznesu wyróżniło naszą aktywność. To ogromne docenienie, bo oznacza, że te praktyki są dobre i warto się nimi dzielić. Raport jest wartościowym źródłem pomysłów na to, jak robić zrównoważony rozwój bez greenwashingu i dezinformacji. Co ważne, Zarząd FOB nadzoruje merytorycznie Raport, a zgłoszenia przechodzą weryfikację. Jestem dumna, że w ciągu tych 3 lat w sumie 16 dobrych praktyk Columbus zrealizował we współpracy z Carbon Footprint Foundation. Lista naszych działań jest satysfakcjonująca, ale mam nadzieję, że nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa – mówi Agnieszka Rozwadowska, dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju Columbus Energy, prezeska Carbon Footprint Foundation.

– Czytaj także: Zielony Ład według Donalda Tuska jakby mniej zielony

Źródło: informacje prasowe – FOB, Columbus Energy

Fot. Canva (howtogoto)

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.