1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Nowy model gospodarki odpadami w Polsce: projekt nowelizacji ustawy o ROP wreszcie się ukazał

Nowy model gospodarki odpadami w Polsce: projekt nowelizacji ustawy o ROP wreszcie się ukazał

Dotychczasowe opłaty, które ponoszą wprowadzający do systemu tworzywa sztuczne, są najniższe w Europie. Rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP) to długo wyczekiwany projekt nie tylko w branży opakowań i odpadów. Co oznacza to dla producentów opakowań i o czym mówi najnowszy projekt ustawy?

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

ROP nie taki nowy

O rozszerzonej odpowiedzialności producenta można było usłyszeć już kilka lat temu. Jednak dotychczasowe rozmowy w ówczesnym Ministerstwie Klimatu na istotny temat, jakim jest gospodarka odpadami opakowaniowymi, kończyły się na niespełnionych obietnicach. Tymczasem  ukazał się projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ale jak zaznaczają eksperci z branży, rozmowy toczące się były niejako owiane tajemnicą.

Czego dotyczy ROP?

  • uzyskania wymaganych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych,
  • zawartości materiałów pochodzących z recyklingu oraz selektywnego zbierania,
  • opłaty produktowej,
  • dokumentów potwierdzających recykling odpadów opakowaniowych, 
  • eksportu odpadów opakowaniowych,
  • wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych.

– Zaproponowane zmiany w systemie ROP dla opakowań mają na celu wdrożenie nowych zasad określonych w tzw. pakiecie odpadowym, czyli znowelizowanych dyrektywach europejskich dotyczących odpadów. Będzie to możliwe poprzez adekwatne do potrzeb rozwiązania, m.in. dzięki temu, że wprowadzający produkty w opakowaniach będą odpowiedzialni za odpady powstałe z ich opakowań, a także będą współfinansowali zbieranie i przetwarzanie odpadów powstałych np. z opakowań znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnychkomentował minister Jacek Ozdoba.

Co przyniesie ROP Polsce?

Przede wszystkim to szansa na oczyszczenie środowiska, zminimalizowanie odpadów i wytwarzanych opakowań. Ponadto prezes Stowarzyszenia „Polski Recykling” Szymon Dziak-Czekan przewiduje, że wzrosną roczne wpływy z opłat świadczonych przez firmy w ramach ROP i wyniosą od kilku do kilkunastu milionów złotych. Przyszłością gospodarki odpadami jest recykling i te firmy, które już dziś się do tego przygotują, będą odgrywać znaczącą rolę na rynku.

“W przypadku nieosiągnięcia odpowiednio wymaganego poziomu recyklingu lub wymaganego poziomu zbierania […] przez organizację odpowiedzialności producentów opłata produktowa jest wnoszona w wysokości 50% przez organizację odpowiedzialności producentów oraz w wysokości 50% przez wprowadzającego produkty w opakowaniach.” – czytamy w rozporządzeniu.

Opłata opakowaniowa – pieniądze dla ministerstwa i gmin

W obszernym projekcie liczącym ponad 70 stron, uwzględniono m.in. ważną kwestię dot. opłaty opakowaniowej. Ma ona, według projektu być pobierana co miesiąc przez marszałków województw. Co istotne środki uzyskane tą drogą mają zostać przekazane do operatora ROP, a funkcję tę będzie pełnić Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). 80% pieniędzy trafi zaś do gmin. I tutaj poszczególnej gminie zostanie przyznana określona kwota uzależniona od masy odpadów, które zostaną  przeznaczone do recyklingu. Znaczenie ma też liczba mieszkańców, zamieszkujących daną gminę.

Takie sprawozdania funkcjonują już w obecnym systemie prawnym i są składane przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – można przeczytać ocenę skutków regulacji.

Pieniądze, które otrzyma gmina w wyniku regulacji ROP, mają zostać przekazane wyłącznie na cele związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Z opłaty opakowaniowej w 2023 r. do budżetu gmin i ministerstwa powinno wpłynąć ok. 1,5 mld zł. 

Źródłami finansowania projektowanego systemu ROP będą wpływy od wprowadzających produkty w opakowaniach, w związku z opłatą opakowaniową ponoszoną za masę opakowań, w których wprowadzili do obrotu produkty oraz wynagrodzenia wnoszonego na rzecz organizacji odpowiedzialności producenta – czytamy w rozporządzeniu.

źródło: plastech.pl, portalkomunalny, 

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.