Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Poprawa efektywności energetycznej w firmie w kilku krokach

Poprawa efektywności energetycznej w firmie w kilku krokach

Osiągnięcie efektywności energetycznej jest jednym z celów Europejczyków. Oznacza to transformację sektora energetyki i znaczne zredukowanie emisji do 2050 roku. Dla firm to nie tylko spełnienie unijnych wymogów, ale po prostu oszczędności.

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Wymogi europejskie a możliwości firm

Około 36% emisji gazów cieplarnianych pochodzi z budynków. W planach Komisji Europejskiej jest poprawa efektywności energetycznej o 32,5% do 2030 roku. Docelowo na terenie UE emisja gazów cieplarnianych ma zostać zmniejszona o co najmniej 55% do 2030 roku.

Inicjatywa KE stanowi część pakietu o nazwie „Realizacja Europejskiego Zielonego Ładu”. Łączy się z dyrektywą w sprawie odnawialnych źródeł energii, systemem handlu i uprawnieniami do emisji (ETS). Koszt zakupu uprawnień do emisji CO2 przyczynia się z kolei do podwyżek cen energii elektrycznej i pogłębienia kryzysu energetycznego. Koło się zacieśnia, ale jest kilka sposobów na to, jak zmniejszyć ilość zużywanej energii, zwiększyć efektywność energetyczną i wygenerować oszczędności dla firmy z korzyścią dla środowiska.

Dlaczego firmom opłacają się działania proklimatyczne? Czytaj więcej:

Zaoszczędź z korzyścią dla środowiska

Jednym ze sposobów na weryfikację sytuacji energetycznej w przedsiębiorstwie, jest audyt energetyczny. Na czym on polega? Podczas procedury można uzyskać informacje o tym, w jakim obszarze można zmniejszyć zużycie energii oraz, jak to zrobić. Przygotowany projekt pozwala zidentyfikować najpilniejsze potrzeby firmy. Co dalej? Odpowiednio wdrożone rozwiązania pozwalają np. na uzyskanie białego certyfikatu – czyli dokumentu efektywności energetycznej. Oprócz jej potwierdzenia, posiadacz takiego certyfikatu może go spieniężyć  na Towarowej Giełdzie Energii, uzyskując dodatkowe wsparcie dla inwestycji energooszczędnej. 

Ponadto zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej każde duże przedsiębiorstwo jest zobowiązane do przeprowadzania audytu co 4 lata.

Odnawialne źródła energii, czyli czysta energia 

OZE to rozwiązanie bazujące na korzystaniu z czystej energii. Wdrażanie coraz większej ilości systemów zielonej energii, jest jednym z założeń UE w dążeniu do neutralności klimatycznej. W jakie źródło energii odnawialnej inwestują najczęściej firmy? Najczęściej wybierana jest fotowoltaika ze względu na łatwość w instalacji, natychmiastowe działanie, a w niektórych przypadkach także ze względu na możliwe uzyskanie dotacji. 

Korzystając z formy on-grid, firma decyduje się na system przyłączony do sieci energetycznej. Inną formą korzystania z energii odnawialnej, jest jeszcze bardziej niezależna opcja off-grid, tzw. korzystanie z energii bez konieczności podłączenia do sieci. 

Zakładając instalację PV, firmy mogą liczyć na 6- lub 7-letni okres zwrotu. Na tle innych odnawialnych źródeł energii to atrakcyjny i satysfakcjonujący czas. Instalacja tego typu będzie widoczna na granicy bilansowej zakładu i co ważne, pomniejszy ilość energii kupowanej z sieci komentuje wiceprezes zarządu DB Energy, Piotr Danielski.

Ogrzewanie, chłodzenie, termoizolacja

Ogrzewanie i chłodzenie odpowiadają w sumie za 80% zużycia energii w budynkach. Odpowiednio dobrane formy mają znacznie obniżyć emisje. Nowe wymogi europejskie prawdopodobnie będą stymulować wprowadzanie i wykorzystanie ciepła odpadowego, a także energii odnawialnej, niezbędnej do dekarbonizacji sektorów ogrzewania i chłodzenia. 

Efektywne ogrzewanie zapewni np. pompa ciepła albo kolektor słoneczny, bazujące na źródłach odnawialnych. Pompa ciepła może także skutecznie ochłodzić przestrzeń. Warto zainteresować się też rekuperacją. Rekuperacja jest formą nowoczesnego systemu wentylacji, wykorzystującego odzyskiwanie ciepła. Ta mechaniczna postać wentylacji ogrzewa powietrze dostające się do pomieszczeń i usuwa z niego wszelkie zanieczyszczenia oraz czynniki alergiczne. 

Na etapie projektowania przestrzeni firmowej, ale i później, można dopracować formy izolacji, zarówno ścian, jak i dachów oraz szyb. 

Światło i kogeneracja

Modernizacja oświetlenia jest także dobrym pomysłem na znalezienie oszczędności. Efektywne i energooszczędne oświetlenie pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów. 

Wzmocnienie efektywności oświetlenia polega np. na wymianie żarówek na wydajne, wyboru oświetlenia LED, montażu oporników, systemów cyfrowych układów kontroli, oraz używania detektorów ruchu, fotokomórek.

Szukając oszczędności, warto rozważyć wykorzystanie ciepła powstającego przy produkcji energii. Kogeneracja to dobre rozwiązanie dla firm, które w swoich procesach technologicznych wykorzystują do zasilania energię elektryczną i ciepło.

Po pierwsze mniejsze zużycie energii

Renowacja i termomodernizacja odbywa się w poszczególnych sektorach. W przypadku przedsiębiorstw najwięksi użytkownicy energii (wykorzystujący ponad 100 TJ rocznie), którzy nie mają jeszcze systemów zarządzania energią, będą musieli o to zadbać w przyszłości. 

Także sektor publiczny ma być przykładem dla społeczeństwa w kwestii oszczędzania energii. Jest on zobowiązany do zmniejszania rocznego zużycia energii o 1,7%, renowacji 3% powierzchni budynków użyteczności publicznej oraz systematycznego uwzględniania wymogów dot. efektywności energetycznej.

źródło: mat. prasowy, innogy.pl, dobrzmieszkaj.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.