Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Rewolucja w USA: energia do pojazdów elektrycznych z biomasy i biogazu

Rewolucja w USA: energia do pojazdów elektrycznych z biomasy i biogazu

USA dekarbonizuje transport. Podobnie, jak inne kraje świata Stany Zjednoczone muszą zainwestować w odnawialne źródła energii, aby zasilić nimi ładowarki do elektrycznych samochodów. Stąd wzięła się nowa ustawa regulująca wytwarzanie energii z OZE na potrzeby elektromobilności.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Odnawialne paliwo

Kilka dni temu amerykański rząd ogłosił nową ustawę o biomasie i biogazie produkowanych na potrzeby zasilenia pojazdów elektrycznych. Energia ma być wytwarzana na większą skalę np. z odpadów leśnych, komunalnych i tych, pochodzących z gospodarstw rolnych. 

Jeśli ustawa zostanie przyjęta, wówczas amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) będzie musiała zająć się wieloma zaległymi wnioskami. EPA będzie zobowiązana do wytyczenia ścieżki oraz określenia nowych standardów dotyczących paliw odnawialnych, czyli tzw. Renewable Fuel Standard Program (RFS).

Program standardu paliw odnawialnych został stworzony w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i rozszerzenia krajowego sektora paliw odnawialnych. Celem było również zmniejszenie zależności od dostaw ropy naftowej. Program został zatwierdzony na mocy ustawy o polityce energetycznej w 2005 roku i rozszerzony w 2007 roku.

Energia odnawialna do zasilenia pojazdów EV

Projekt ustawy ma umożliwić projektom polegającym na wytwarzaniu biomasy i biogazu z odpadów i wykorzystywania tej energii do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) oraz tych zasilanych wodorowymi ogniwami paliwowymi. 

Produkcja energii ze źródeł odnawialnych ma wpłynąć pozytywnie na całe środowisko poprzez zmniejszenie skali zagrożenia pożarem, zmniejszenie emisji oraz wykorzystanie surowców już istniejących. Stan Kalifornia zmaga się od lat ze śmiercionośnymi pożarami. Władze chcą wykorzystać biomasę leśną, aby nie podnosić ryzyka pożaru i zredukować zbyt wysoki poziom biomasy.

Od dawna popieram wprowadzanie dotacji na produkcję energii elektrycznej z biomasy, aby zachęcić wszystkich do prowadzenia właściwej gospodarki leśnej i tak potrzebnej redukcji niebezpiecznych paliw w stanach podatnych na pożary, takich jak Kalifornia – powiedział kongresman John Garamendi.

źródło: epa.gov, bioenergy-news.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.