Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

UE chce oszczędzać energię. Propozycja nowej dyrektywy dot. efektywności energetycznej

UE chce oszczędzać energię. Propozycja nowej dyrektywy dot. efektywności energetycznej

Komisja Europejska opublikowała dziś propozycję zmian w unijnej dyrektywie dot. efektywności energetycznej. Celem pakietu Fit for 55 jest promocja efektywności energetycznej i oszczędzanie zasobów energii w związku z globalnym ociepleniem. Nowe cele w zakresie klimatu i efektywności energetycznej zostały podniesione.

BANER MOBILEB1
Reklama

Zielona i neutralna Unia

Inicjatywa KE stanowi część pakietu o nazwie „Realizacja Europejskiego Zielonego Ładu”. Inicjatywa łączy się z dyrektywą w sprawie odnawialnych źródeł energii, systemem handlu i uprawnieniami do emisji (ETS) i nowym społecznym funduszem klimatycznym. Docelowo na terenie UE emisja gazów cieplarnianych ma zostać zmniejszona o co najmniej 55% do 2030 r. Ostatecznym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. 

Więcej oszczędności energii

Komisja Europejska proponuje nową dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej, która ma na celu wprowadzenie wyższego celu ograniczenia pierwotnego (39%) i końcowego (36%) zużycia energii do 2030 r.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Wprowadzony ma zostać system porównawczy dla państw członkowskich, aby ustalać indywidualny wkład krajów w unijne cele energetyczne. Nowa dyrektywa proponuje również podwojenie rocznych zobowiązań państw członkowskich co do oszczędności energii w końcowym zużyciu energii. Każde państwo członkowskie ma zobowiązać się do osiągnięcia wskazanych, rocznych oszczędności energii w zużyciu końcowym. Obecnie obowiązek wynosi 0,8% rocznie, a wniosek ma na celu zwiększenie tej wartości do 1,5% do 2030 r

Renowacja i termomodernizacja w poszczególnych sektorach

Wniosek KE koncentruje się na sektorach o wysokim potencjale w zakresie oszczędności energii, tj. na transporcie, ciepłownictwie, chłodnictwie, przemyśle i usługach energetycznych, ale także na sektorze publicznym

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama
  • W przypadku przedsiębiorstw najwięksi użytkownicy energii (wykorzystujący ponad 100 TJ rocznie), którzy nie mają jeszcze systemów zarządzania energią, będą musieli o to zadbać w przyszłości. 
  • Sektor publiczny, w którego skład wchodzi edukacja, usługi zdrowotne i społeczne, transport publiczny, zaopatrzenie w wodę i uzdatnianie wody oraz oświetlenie uliczne – łącznie zużywają około 50 mln toe [przyp. red. tona oleju ekwiwalentnego] rocznie w całej UE. Stanowi 5% końcowego zużycia energii w UE. Sektor publiczny ma być przykładem dla społeczeństwa w kwestii oszczędzania energii. Jest zobowiązany do zmniejszania rocznego zużycia energii o 1,7%, renowacji 3% powierzchni budynków użyteczności publicznej oraz systematycznego uwzględniania wymogów dot. efektywności energetycznej.

Ogrzewanie i chłodzenie

Propozycja KE ma na celu ustanowić nowe ramy ogrzewania i chłodzenia, które odpowiadają za 80% zużycia energii w budynkach. Ma to znacznie obniżyć emisje. Nowe wymogi prawdopodobnie będą stymulować wprowadzanie i wykorzystanie ciepła odpadowego i energii odnawialnej, niezbędnej do dekarbonizacji sektorów ogrzewania i chłodzenia. 

Efektywność energetyczna to kluczowa koncepcja w walce ze zmianą klimatu. Zwiększenie wydajności natychmiast zmniejszy nasze emisje, zmniejszy presję na środowisko i skalę zapotrzebowania na energię i inne zasoby wspierające nasz styl życia. Oszczędzanie energii zmniejsza również nasze rachunki za prąd, z korzyścią dla wszystkich. Nasza propozycja ma na celu przyspieszenie postępów, jakie robimy – poprzez wykorzystanie narzędzi politycznych do stymulowania większych inwestycji. Na przykład chcemy zrobić więcej w sektorze transportu i w sektorze budynków. – powiedział przedstawiający dziś wniosek, komisarz UE ds. energii Kadri Simon.

Ubóstwo energetyczne

Renowacja budynków jest kluczowym elementem procesu naprawy gospodarczej i wzmocnienia odporności państw członkowskich. Kraje UE mierzą się ze wzrastającą skalą ubóstwa energetycznego. Proces renowacji budynków ma to zmienić. W ramach strategii Renovation Wave, czyli Fali Renowacji przeznacza się środki, aby rozwiązywać problem ubóstwa energetycznego i wzmocnić pozycje konsumentów na rynku energii. 

Trudności

Przeprowadzona przez Komisję Europejską w 2020 r. ocena łącznego wpływu 27 krajowych planów w zakresie energii i klimatu pokazuje, że nie osiągają one celu 32,5%, zmniejszenia zużycia energii końcowej i pierwotnej.

KE szacuje, że aby osiągnąć 55% redukcję emisji do 2030 r., nowe cele powinny zmierzać do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej do 1 023 mln ton ekwiwalentu ropy (mtoe) w 2030 r., a finalne zużycie energii do 787 mtoe. 

Wniosek KE przechodzi teraz do Rady i Parlamentu Europejskiego, aby rozpocząć proces decyzyjny UE.  

źródło: Komisja Europejska

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.