Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Bezpieczeństwo energetyczne Afryki

Bezpieczeństwo energetyczne Afryki

Za 30 lat populacja na tym kontynencie ma wzrosnąć do ponad 2 mld. Równolegle w wielu krajów afrykańskich rośnie tempo gospodarcze, a co za tym idzie zapotrzebowanie na energię elektryczną. Jednak szacuje się, że co trzeci mieszkaniec Afryki, łącznie około 600 milionów osób, nie ma dostępu do energii. Jak odnawialne źródła energii mogą pomóc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb?

BANER MOBILEB1
Reklama

Problem ubóstwa energetycznego

Dużym problemem, z jakim mierzą się mieszkańcy wielu afrykańskich krajów, jest niemożność podłączenia się do krajowej sieci. W najtrudniejszej sytuacji są osoby, zamieszkujące wiejskie tereny, tam liczba ludności z dostępem do elektryczności wynosi zaledwie kilka procent. Ci, którzy posiadają dostęp do prądu, muszą za niego słono zapłacić.

Kolejną przeszkodą na drodze do korzystania z energii elektrycznej jest stara infrastruktura elektryczna, sięgająca, jak w przypadku Sierra Leone, lat 60. XX wieku. Tutejsze urządzenia wymagają pilnej modernizacji oraz uwagi specjalistów.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Na skutek tych przeszkód wiele krajów opiera się na węglu i produktach naftowych jako źródłach energii importowanych z różnych, odległych części kontynentu. Czy kontynentalne zasoby odnawialne mogłyby rozwiązać problem ubóstwa energetycznego (widocznego także w Europie) oraz przyczynić się do poprawy zdrowia mieszkańców i klimatu?

Potencjał OZE

W zeszłym roku w Etiopii podpisano porozumienie pomiędzy  Unią Afrykańską (AU) a Międzynarodową Agencją Energii Odnawialnej (IRENA). Przedmiotem umowy jest rozwinięcie potencjału odnawialnych źródeł energii na afrykańskich terenach, w których słońce świeci niemal bez przerwy. Według szacunków energia słoneczna mogłaby pokryć jedną czwartą całkowitego zapotrzebowania na energię w Afryce.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Paradoksalnie Afryka ma ogromny potencjał solarny przez cały rok, dzięki któremu do 2030 roku można by pokryć prawie jedną czwartą zapotrzebowania na energię. W związku z tym zarówno IRENA, jak i AU są zgodne, że wdrożenie rozwiązań opartych na źródłach odnawialnych ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia powszechnego dostępu do energii elektrycznej na kontynencie. 

Trzy źródła energii odnawialnej

Według agencji IRENA Afryka znajduje się w szczególnie sprzyjającej rozwojowi OZE sytuacji. Nie tylko fotowoltaika miałaby odegrać znaczącą rolę w transformacji energetycznej kontynentu, ale i energia wiatrowa oraz pozostałości biomasy. 

Kilka dni temu IRENA opublikowała raport na temat rozwoju OZE w Botswanie. Podała, że celem jest pozyskiwanie 15% energii ze źródeł odnawialnych do 2030 roku oraz 36% za 15 lat. Pod koniec 2020 roku w kraju odnotowano 6 megawatów zainstalowanej mocy z OZE. Około jedna trzecia mieszkańców Botswany nie ma obecnie dostępu do energii elektrycznej.

jordan rowland yzWsUA09k8E unsplash
W wielu regionach Afryki nie ma dostępu do elektryczności ani bieżącej wody

Czy wiesz, że Wielkie Rowy Afrykańskie rozciągają się na długości 6400 kilometrów i mają 64 kilometrów szerokości? Przeczytaj o energii, jaka kumuluje się na tym obszarze.

W swoim raporcie agencja podkreśla, że ​​krajowe zasoby można wykorzystać, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na energię, zmniejszyć zależność od importu energii i zdywersyfikować rynek energetyczny. Czysta energia to także złagodzenie zmian klimatycznych.

Botswana posiada znaczne zasoby energii odnawialnej, które jeśli zostaną w pełni rozwinięte, mogą stymulować zrównoważone, ogólnogospodarcze zyski z korzyścią dla całej Botswanypowiedział dyrektor generalny IRENA, Francesco La Camera.

Energia elektryczna jest kluczowa w rozwijaniu poszczególnych gałęzi przemysłu: w rolnictwie i transporcie, a także w gospodarstwach domowych: do ogrzewania, chłodzenia, gotowania, rozrywki i nauki.

Technologie

Choć istnieje wiele inicjatyw, które dążą do zapobiegawczego rozwiązania problemu braku dostępu do elektryczności, to kluczowe jest zapewnienie stałego dostępu do energii elektrycznej na przyszłość. 

W wielu krajach Afryki mieszkańcy korzystają z takich alternatyw jak latarnie słoneczne, suche baterie, czy innowacyjnych rozwiązań, np. urządzeń piezoelektrycznych, wykorzystujących energię z ciepła i ruchu, czy latarni zasilanych wodą morską. 

źródło: irena.org, teraz-srodowisko.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.