III Międzynarodowa Konferencja PCHET. Rozwój paliwa wodorowego

W dniach 28-29 września 2020 roku odbyła się konferencja Polish Conference on Hydrogen Energy and Technology. W wydarzeniu on-line wziął udział Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu oraz pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii.

Konferencja zielonej transformacji

Trzecią edycję konferencji otworzył Ireneusz Zyska. Podczas swojego wystąpienia wiceminister zaznaczył, że polską energetykę czekają duże zmiany w sposobach produkcji energii elektrycznej. Ponadto podkreślił, że nasz kraj stara się realizować zalecenia Unii Europejskiej związane z polityką klimatyczną. Stwierdził, że Polska zmierza do zwiększenia udziału zielonej energii w miksie energetycznym oraz inwestuje w rozwój transportu zero- i niskoemisyjnego. 

Odpowiedzią na wyznaczone nam cele klimatyczne jest wodór, który jako nośnik energii znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Musimy wykorzystać ten potencjał w trosce o bezpieczniejszy i bardziej ekologiczny sektor energii, który w dalszej perspektywie umożliwi szybszy rozwój wielu gałęzi polskiej gospodarkiskomentował Zyska.

Wodór kluczowym źródłem energii

To właśnie wodór, nazywany paliwem przyszłości, był głównym tematem tegorocznej edycji konferencji. Rozmówcy dyskutowali nad przygotowaniem przedsiębiorstw i samorządów do współpracy na rzecz paliwa wodorowego w transporcie. 

– Wodór będzie stopniowo stawał się jednym z kluczowych źródeł energii wykorzystywanych w Unii Europejskiej i w niedalekiej przyszłości również w Polsce. Wynika to nie tylko z kwestii ekologicznych, takich jak realizacja celów ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, ale też z różnego rodzaju możliwości wykorzystania tego paliwa nie tylko w energetyce, ale też w przemyśle, czy w transporcie – kontynuował wiceminister. 

Energia przyszłości

Wodór posiada wiele funkcji – jest zarówno nośnikiem energii, jak i paliwem oraz surowcem. Nadwyżki energii wyprodukowanej z wodoru mogą być magazynowane, jednak wymaga to zaawansowanych technologii. Dodatkowo zastosowanie wodoru może przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia niezależności energetycznej. 

Niedawno pisaliśmy o planach Airbusa związanych z budową niskoemisyjnych samolotów opartych na technologii wodorowej.

Potencjał wodoru dostrzegł również minister klimatu, Michał Kurtyka.