Jednostka naukowa Energi z dofinansowaniem unijnym na instalację wodorową

Centrum Badawczo Rozwojowe im. Faradaya otrzymało unijne dofinansowanie na projekt badawczy dwukierunkowej instalacji do produkcji wodoru. Zrealizuje go razem z  Instytutem Maszyn Przepływowych PAN oraz Instytutem Energetyki. Budżet projektu wynosi 7,4 mln zł, zaś samo dofinansowanie sięga 5,8 mln złotych.

CBRF ma wykonać projekt “modułowej instalacji odwracalnych ogniw stałotlenkowych wytwarzających wodór, służącej do poprawy elastyczności pracy elektrowni”.

Prototyp nowego ogniwa

– Jest to nasz pierwszy tego typu innowacyjny projekt z wodorem. Cieszy docenienie wysokiego zaangażowania zespołu CBRF i współpracujących z nami naukowców. Projekt uzyskał bowiem rekordowy wynik w zakresie oceny kryteriów dofinansowania mówi Marcin Karlikowski, prezes CBRF.

Celem projektu ma być opracowanie takiej instalacji, która wytwarza wodór z użyciem pary technicznej (P2G). Prace będą zorientowane na prototypową instalację ogniwa elektrotechnicznego, która w trybie rSOC (elektrolizera) ma być sprawna na poziomie powyżej 70 proc, zaś w trybie SOFC (ogniwa paliwowego) 60 proc., co przełoży się na ogólną sprawność całego działania na poziomie ok. 42 proc.

Taki system pozwoli na wytwarzanie nie tylko wodoru, ale także energii elektrycznej. Zdaniem Energi, może on być również kluczowym elementem układów do magazynowania energii, które wykorzystują nadmiar wytwarzany choćby przez OZE.

Energa podkreśla, że wytwarzanie paliw syntetycznych z wykorzystaniem nadmiarowej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych pozwala na integrację systemy elektroenergetycznego z systemem gazowym, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo systemu energetycznego” – czytamy w komunikacie.

Pierwszy prototyp instalacji ma powstać w ciągu trzech lat. 

źródło: cbrf.energa.pl
fot. A.Otrębski