Trzaskowski: “Europejskie miasta muszą wybrać – zrównoważony rozwój lub upadek”

W artykule na portalu Euractiv.com Rafał Trzaskowski podkreślił potrzebę ekologicznego i sprawiedliwego zażegnania kryzysu spowodowanego przez pandemię koronawirusa. Prezydent Warszawy poinformował także o działaniach na rzecz środowiska naturalnego, które od kilku lat realizuje stolica.

Los naszej planety oraz naszej europejskiej cywilizacji, zagrożonej jak nigdy wcześniej kryzysem klimatycznym, zależy od zdolności miast do działania i transformacji. Decyzje dotyczące sposobów ekologicznego i sprawiedliwego wyjścia z kryzysu COVID-19 oraz zapobiegania globalnemu ociepleniu zostaną podjęte przez władze miasta. 

Miejska odpowiedzialność za klimat

Miasta znajdują się na pierwszej linii kryzysu klimatycznego. Wiele z nich już zagrożonych jest powodzią i podnoszeniem się poziomu wód. Gwałtowne burze, które niegdyś zdarzały się raz na sto lat, teraz uderzają co kilka lat. Wraz ze wzrostem globalnych temperatur śmiertelne fale upałów dotykają miliony ludzi. Moje rodzinne miasto Warszawa, tak jak każde polskie czy europejskie miasto, nie jest wyjątkiem. 

Jednak miasta są nie tylko ofiarami zmian klimatycznych, lecz także ich przyczyną. Metropolie są bezpośrednio i pośrednio odpowiedzialne za najpoważniejsze zagrożenie, przed jakim kiedykolwiek stanęła ludzkość. Obecnie miasta na świecie zużywają 70% światowej energii i wytwarzają 80% wszystkich gazów cieplarnianych. 

Aby zapobiec zbliżającej się katastrofie klimatycznej, rozwiązania już stosowane w wielu miastach na całym świecie muszą stać się nową normą dla każdego miasta na ziemi.

Nowe rozwiązania dla miasta wdrażamy w Warszawie. W ostatnich latach stopniowo, ale rzetelnie przekształcaliśmy miasto. Ogromne inwestycje w bezemisyjny transport publiczny, w tym nowe stacje metra, setki nowych tramwajów i autobusów elektrycznych, pomogą zmniejszyć wykorzystanie samochodów prywatnych. Dodatkowo do 2023 roku zniesiemy piece węglowe w budynkach mieszkalnych. Każdego roku kolejne domy podłączane są do sieci centralnego ogrzewania, instalacji gazowej lub decydują się na odnawialne źródła energii. Zwiększyliśmy obszar terenów zielonych w mieście, a w nadchodzących latach zasadzimy milion nowych drzew. 

Uważamy, że natychmiastowa inwestycja w zrównoważony rozwój miast nie tylko zapewni bezpieczną przyszłość kolejnym pokoleniom, ale także przyniesie pozytywne skutki w krótkim okresie. Działania na rzecz klimatu i sprawiedliwa transformacja energetyczna pomogą naszym miastom wyjść z kryzysu gospodarczego i społecznego spowodowanego pandemią COVID-19, a także uczynią je lepszymi miejscami do życia.

Wyzwania

Jednak nasze zasoby są wyczerpane. Światowy kryzys zdrowotny tylko zwiększył obciążenia finansowe. Miasta w całej Europie potrzebują nowych schematów finansowania, aby zrealizować swoją wizję zrównoważonej i sprawiedliwej przyszłości. W 2019 roku Warszawa wraz z sygnatariuszami Paktu Wolnych Miast nawoływała do tego, aby większa liczba funduszy europejskich była dostępna dla miast. Takie wsparcie finansowe pobudziłyby inwestycje w nową, zrównoważoną infrastrukturę transportową, odnawialne źródła energii, obszary zielone, modernizację budynków i oszczędzanie energii. 

Przed COP26 w Glasgow w przyszłym roku, Europa powinna wyznaczyć ambitniejsze cele. Rada Europejska powinna formalnie zatwierdzić cel 55% redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku. Tego właśnie domagają się miasta C40. Tego właśnie domagają się moi koledzy, prezydenci Budapesztu, Pragi i Bratysławy od naszych rządów krajowych. 

Miasta są, i powinny być, liderem w działaniach na rzecz klimatu. Europejscy przywódcy muszą sobie uświadomić, że bezpośrednie inwestycje w miastach to najlepszy sposób na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb naszych obywateli, a jednocześnie walkę z przyczynami kryzysu klimatycznego. 

Jest to szczególnie ważne w kontekście polskim. Wierzę, że Warszawa, podobnie jak inne polskie miasta, może być przykładem dla całego kraju. Razem możemy sprawić, że Polska i wszystkie inne kraje europejskie zaakceptują wizję zielonej i sprawiedliwej przyszłości, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom ich mieszkańców – zwłaszcza młodych. 

Powinniśmy uwolnić potencjał europejskich miast i uczynić z całej naszej społeczności europejskiej lidera klimatycznego, orędownika zintegrowanych i ambitnych działań na rzecz klimatu.

Źródło: euractiv.com