Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Minister Klimatu zatwierdził regulamin tegorocznych aukcji OZE

Kurtyka

Minister Klimatu zatwierdził regulamin tegorocznych aukcji OZE

Minister Klimatu zatwierdził ustalony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) regulamin tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE. W dokumencie znajdziemy szczegółowe zasady organizacji aukcji, w tym dotyczące przebiegu i sposobu ich rozstrzygania. 

BANER MOBILEB1
Reklama

– Od dziś mamy wszystkie niezbędne elementy do uruchomienia tegorocznych aukcji oraz znamy harmonogram ich przeprowadzenia. Przy uwzględnianiu harmonogramu braliśmy pod uwagę oczekiwania branży OZE. Liczymy, że dzięki temu uda się zmaksymalizować ilość projektów, które przystąpią do aukcji, a tym samym osiągniemy satysfakcjonujący poziom cen- powiedział minister klimatu Michał Kurtyka. 

Sukces poprzednich aukcji

Według Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Rafała Gawina, system aukcyjny jest bardzo efektywnym narzędziem wspierania wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

– Efekty jego stosowania przekładają się na realizację realnej infrastruktury wytwórczej po najniższym możliwym koszcie. W rezultacie przeprowadzonych dotychczas aukcji wsparciem objęto ponad 2 tysiące instalacji OZE, kontaktując wytwarzaną w nich energię elektryczną na kwotę ponad 38 mld zł. Zdecydowana większość wsparcia – bo blisko 37 mld zł – trafiła do instalacji projektowanych. W tym roku do rozdysponowania jest ponad 27 mld zł – dodaje Rafał Gawin. 

Zmiany wywołane pandemią

Nowy regulamin został dostosowany do sytuacji pandemicznej kraju oraz aktualnego stanu prawnego, w tym do rozwiązań przyjętych w “Tarczy Antykryzysowej COVID-19”. Co zmieniło się w regulaminie względem poprzednich edycji? 

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

1. Składanie ofert odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej

2. Cena sprzedaży, cena referencyjna oraz cena maksymalna nie będą zawierać kwoty podatku od towarów i usług.

3. Zostały wprowadzone aktualizacje związane z wymogami dotyczącymi ustanawiania i zwrotu zabezpieczeń powiązanych z udziałem w aukcji, z uwzględnieniem możliwości wydłużania terminów dotyczących realizacji zobowiązań aukcyjnych.

4. Wprowadzono konieczność aktualizowania przez wytwórców danych wprowadzanych podczas rejestracji konta użytkownika w systemie IPA. 

Harmonogram aukcji

Aukcje będą odbywać się od 3 listopada do 3 grudnia 2020 roku

Pierwsza z nich odbędzie się 3 listopada i jako jedyna przeznaczona będzie dla instalacji istniejących, wykorzystujących biogaz rolniczy w wysokosprawnej kogeneracji, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW. 

Z kolei pierwsza aukcja dla instalacji nowych odbędzie się 5 listopada. Będą mogły wziąć w niej udział instalacje o mocy elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujące wyłącznie biogaz składowiskowy, biogaz z oczyszczalni ścieków oraz biogaz inny, instalacje spalania biomasy, układów hybrydowych, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, a także instalacje termicznego przekształcania odpadów oraz instalacje spalania wielopaliwowego.

Ostatnie aukcje zostały przeznaczone cieszącym się dużą popularnością instalacjom fotowoltaicznym i wiatrowym 26 listopada oraz 3 grudnia

– Do głównych aukcji mamy jeszcze ponad 2 miesiące. Ten czas pozwoli inwestorom na przygotowanie większej liczby projektów, co mam nadzieję umożliwi zakontraktowanie całego wolumenu energii przewidzianego w aukcjach. Inwestycje te dadzą dodatkowy impuls rozwojowy polskiej gospodarce w kolejnych latachkomentuje pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister klimatu Ireneusz Zyska.

Źródło: gov.pl 

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.